Vui lòng xem xét kỹ các điều khoản và điều kiện được quy định theo đây (“Chính Sách Bảo Mật”) và Điều Kiện Sử Dụng. Bằng cách chọn xác nhận vào tiêu mục đồng ý Điều Kiện Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật, người sử dụng theo đây thừa nhận rằng người sử dụng đồng ý toàn bộ các điều khoản và điều kiện quy định tại Chính Sách Bảo Mật, Điều Kiện Sử Dụng của chúng tôi để tải xuống và sử dụng ứng dụng di động “Takashimaya Việt Nam” hoặc “Takashimaya VN” (“Ứng Dụng Di Động”) và trên website www.takashimaya-vn.com.vn (“Website”). Trong trường hợp từ chối Chính Sách Bảo Mật và Điều Kiện Sử Dụng, người sử dụng có thể không tải xuống, không đăng ký vào ứng dụng di động này, hoặc không sử dụng website của chúng tôi. Người sử dụng cũng thừa nhận rằng Chính Sách Bảo Mật và Điều Kiện Sử Dụng tạo thành một thỏa thuận giữa người sử dụng và Công Ty TNHH Takashimaya (“Thỏa Thuận”).
Công Ty TNHH Takashimaya Việt Nam (gọi chung “Takashimaya” hoặc “chúng tôi”) cam kết bảo mật thông tin người sử dụng. Chính Sách Bảo Mật này nhằm cung cấp cho người sử dụng biết được chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo mật dữ liệu mà người sử dụng đã cung cấp cho chúng tôi như thế nào, và chính sách này được xây dựng dựa trên quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo mật dữ liệu cá nhân. Vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật này trước khi gửi bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi hoặc khi được chúng tôi yêu cầu, để người sử dụng có thể biết và hiểu được mục đích thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của người sử dụng. Vào từng thời điểm, chúng tôi có thể xem xét và cập nhật Chính Sách Bảo Mật này cho phù hợp với các thay đổi theo luật định. Chúng tôi khuyến khích người dùng kiểm tra trang thông tin này và Ứng Dụng Di Động/Website của chúng tôi vào từng thời điểm để xem bản cập nhật mới nhất và ngày có hiệu lực.