KHUYẾN MÃI & SỰ KIỆNTIN VUI CHO CÁC TÍN ĐỒ SHOPPING TẠI TAKASHIMAYA VÀ SAIGON CENTRE - MIỄN PHÍ GIỮ XE (25/02/2020 – 08/03/2020)

TIN VUI CHO CÁC TÍN ĐỒ SHOPPING TẠI TAKASHIMAYA VÀ SAIGON CENTRE - MIỄN PHÍ GIỮ XE (25/02/2020 – 08/03/2020)

Image

TIN VUI CHO CÁC TÍN ĐỒ SHOPPING TẠI TAKASHIMAYA VÀ SAIGON CENTRE - MIỄN PHÍ GIỮ XE (25/02/2020 – 08/03/2020)

Saigon Centre sẽ miễn phí giữ xe cho toàn bộ khách hàng từ 25/02/2020 đến 08/03/2020.

Điều kiện và điều khoản:

  • Chương trình áp dụng cho khách hàng ra vào bãi xe trong thời gian từ 17:00 - 22:00 vào từ thứ Hai đến thứ Sáu, và 4 giờ giữ xe miễn phí từ 09:00 – 22:00 từ thứ Bảy đến Chủ Nhật..
  • Khách hàng nhận phiếu giữ xe miễn phí tại tầng 1 Saigon Centre.
  • Khách hàng phải trình thẻ xe trước khi đổi phiếu giữ xe miễn phí. 
  • Mỗi khách hàng chỉ đổi 1 phiếu giữ xe miễn phí cho 1 thẻ xe. 
  • Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình giảm trừ phí giữ xe khác.
  • Không áp dụng cộng gộp phiếu giữ xe để thanh toán.
  • Khách hàng sẽ thanh toán phí chênh lệch nếu phí giữ xe cao hơn mức miễn phí được thể hiện trên phiếu. 
  • Khách thuê và nhân viên khách thuê không được tham gia chương trình.
  • Saigon Centre có quyền thay đổi điều kiện và điều khoản của chương trình khi cần.