KHUYẾN MÃI & SỰ KIỆNTẠM XA NHAU - VỀ SAU GẮN KẾT

TẠM XA NHAU - VỀ SAU GẮN KẾT

Image

TẠM XA NHAU - VỀ SAU GẮN KẾT

Kính chào các quý khách hàng,

Theo quyết định của Chính phủ nhằm đẩy lùi sự lây lan của Covid-19, Takashimaya xin thông báo TẠM THỜI NGỪNG HOẠT ĐỘNG từ ngày 31/5/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Riêng tầng ẩm thực tầng B2 vẫn tiếp tục mở cửa từ 11:00 đến 19:00 chỉ áp dụng cho hình thức mua mang về.

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này!

Cùng nhau, chúng ta sẽ đẩy lùi được dịch Covid-19.