KHUYẾN MÃI & SỰ KIỆNNHẬN NGAY ƯU ĐÃI TẠI TAKASHIMAYA NHẬT BẢN (01/04/2019 – 31/08/2019)

NHẬN NGAY ƯU ĐÃI TẠI TAKASHIMAYA NHẬT BẢN (01/04/2019 – 31/08/2019)

Image

NHẬN NGAY ƯU ĐÃI TẠI TAKASHIMAYA NHẬT BẢN (01/04/2019 – 31/08/2019)

Từ 01/04-31/08/2019, các trung tâm thương mại Takashimaya tại Nhật Bản tặng phiếu giảm giá cho khách hàng là chủ thẻ của các trung tâm dưới đây. Phiếu giảm giá được chấp nhận tại 18 Trung Tâm Thương Mại Takashimaya là Osaka, Kyoto, Shinjuku, Yokohama, Nihombashi và nhiều chi nhánh khác tại Nhật Bản (mỗi thành viên được tặng giới hạn 1 phiếu).
Vui lòng đưa thẻ thành viên để nhận một phiếu giảm giá 1.000 Yen


Áp dụng cho các chủ thẻ sau:
(1) Singapore Takashimaya: VISA Debit card/Platinum VISA Card/ Platinum AMEX card, CASH smart card.
(2) Shanghai Takashimaya: Digital Point Card (Platinum/Diamond/Gold/ Silver),UnionPay card with credit card funtion.
(3) Ho Chi Minh City Takashimaya: Debit Card/ JCB Card/VISA Card/VISA Gold Card/CASH smart card.
(4) Takashimaya Siam: Member Card/ Grade 1 Card (JCB)/ Grade 1 Card (Visa)/ Grade 2 Card (Visa)/ VIP Card (Visa)


Điều kiện sử dụng phiếu giảm giá:
• Một phiếu giảm giá áp dụng cho một đơn hàng trị giá trên 10.000 Yen bao gồm thuế.
• Không được cộng dồn hóa đơn.
• Không áp dụng mặt hàng thực phẩm, trang sức … và các trung tâm khác. Điều khoản chi tiết được ghi trên phiếu giảm giá.