KHUYẾN MÃI & SỰ KIỆNJESS LUXURY EYEWEAR TAKASHIMAYA - TRI ÂN KHÁCH HÀNG

JESS LUXURY EYEWEAR TAKASHIMAYA - TRI ÂN KHÁCH HÀNG

Image

JESS LUXURY EYEWEAR TAKASHIMAYA - TRI ÂN KHÁCH HÀNG

Tri ân khách hàng áp dụng từ 20/07/2019 đến 20/08/2019

Miễn phí chỉnh kính và vệ sinh kính.

Lưu ý: Khám mắt miễn phí chỉ áp dụng cho cửa hàng optical.

Địa điểm: Gian 215-1, Tầng 2 - Takashimaya