KHUYẾN MÃI & SỰ KIỆNHIỆN ĐẠI LÀ CHẲNG NGẠI FA

HIỆN ĐẠI LÀ CHẲNG NGẠI FA

Image

HIỆN ĐẠI LÀ CHẲNG NGẠI FA

Duy nhất ngày 11/11, nhận ngay phiếu quà tặng trị giá 100.000 VNĐ cho mỗi hóa đơn mua sắm từ 1.000.000 VNĐ tại Tầng B1 (trừ dịch vụ làm sạch Mr.Phủi)

Điều kiện áp dụng

•             Áp dụng cho tất cả nhãn hàng tại Tầng B1, TTTM Takashimaya (trừ Dịch vụ làm sạch Mr Phủi)

•             Phiếu quà tặng được áp dụng cho lần mua sắm tiếp theo

•             Mỗi khách hàng nhận tối đa 20 phiếu quà tặng

•             Được cộng dồn tối đa 03 hóa đơn trong cùng ngày

•             Đổi phiếu quà tặng tại Tầng B1, TTTM Takashimaya

•             Không áp dụng cho nhân viên bán hàng tại TTTM Takashimaya

•             Số lượng có hạn: 400 phiếu quà tặng