KHUYẾN MÃI & SỰ KIỆNÁO DÀI ĐÓN XUÂN

ÁO DÀI ĐÓN XUÂN

Image

ÁO DÀI ĐÓN XUÂN

NHẬN NGAY PHIẾU QUÀ TẶNG MUA ÁO DÀI TRỊ GIÁ 100.000 VNĐ CHO MỖI HÓA ĐƠN MUA SẮM TỪ 1.000.000 VNĐ

(*) Phiếu quà tặng được áp dụng để mua sản phẩm ÁO DÀI tại tầng B1

Thời gian: 15 – 17/01/2021

Điều kiện áp dụng:

  • Áp dụng cho tất cả nhãn hàng tại Tầng B1 (trừ dịch vụ làm sạch Mr. Phủi), TTTM Takashimaya
  • Hóa đơn tham gia chương trình không áp dụng trả hàng dưới mọi hình thức
  • Được cộng dồn tối đa 03 hóa đơn trong cùng một ngày
  • Mỗi khách hàng được nhận tối đa 20 phiếu quà tặng
  • Không áp dụng cho nhân viên bán hàng tại TTTM Takashimaya
  • Nhận phiếu quà tặng tại Tầng B1, TTTM Takashimaya Ho Chi Minh
  • Số lượng có giới hạn: 600 phiếu quà tặng