THẺ THÀNH VIÊNThẻ tín dụng Đồng Thương Hiệu Saigon Centre - Takashimaya - Vietcombank Visa hạng Vàng

Thẻ tín dụng Đồng Thương Hiệu Saigon Centre - Takashimaya - Vietcombank Visa hạng Vàng

Image

- Loại thẻ: Thẻ tín dụng hạng vàng và thẻ thành viên tích luỹ điểm.

- Đối tác phát hành: Phát hành bởi ngân hàng Vietcombank và được quản lý bởi Takashimaya.

- Dành cho khách hàng: Thẻ được sử dụng để thanh toán và tích luỹ điểm tại Takashimaya và Saigon Centre.

- 2% giá trị giao dịch dựa trên giá trị mua hàng tại Takashimaya.

- 1% giá trị giao dịch dựa trên giá trị mua hàng tại Saigon Centre.

- Với mỗi 20.000 đồng khi mua sắm, khách hàng sẽ nhận được 400 điểm vào điểm tích luỹ. Khi tổng giá trị mua hàng đạt 10.000.000 đồng, khách hàng sẽ nhận được thẻ quà tặng điểm thưởng để sử dụng.

- Thẻ có thời hạn sử dụng là 3 năm kể từ ngày phát hành. Thẻ sẽ được miễn phí sử dụng năm đầu với phí thường niên là 200.000 đồng/thẻ/năm kể từ năm thứ 2.

- Các ưu đãi khác cho thẻ Đồng Thương Hiệu tại Saigon Centre vui lòng tham khảo link tại đây

- Các ưu đãi khác cho thẻ Đồng Thương Hiệu ngoài khu vực Saigon Centre vui lòng tham khảo link tại đây

** Xin lưu ý điểm tích luỹ sẽ bị huỷ nếu khách hàng không phát sinh giao dịch tích luỹ điểm trong vòng 1 năm kể từ ngày giao dịch sau cùng.